Eleştirel coğrafya

Eleştirel coğrafya, coğrafyanın geleneksel yaklaşımlarını eleştiren ve coğrafi bilginin üretimini ve kullanımını yeniden düşünmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Eleştirel coğrafyacılar, coğrafi bilginin nesnel olmadığını, toplumsal ve siyasi güç ilişkilerinden etkilendiğini savunurlar. Bu nedenle, coğrafi bilginin üretilmesi ve kullanılmasının bu güç ilişkilerini yansıttığını ve pekiştirdiğini öne sürerler.

Eleştirel coğrafya, 1970’lerde ve 1980’lerde, geleneksel coğrafyanın adil ve kapsayıcı olmadığını düşünen bir grup coğrafyacı tarafından geliştirilmiştir. Bu coğrafyacılar, coğrafi bilginin, iktidar ilişkilerini yansıtan ve pekiştiren bir araç olarak kullanıldığını savunmuşlardır.

Eleştirel coğrafyanın temel kavramları şunlardır:

Güç ilişkileri: Eleştirel coğrafyacılar, coğrafi bilginin üretimini ve kullanımını etkileyen güç ilişkilerine odaklanırlar. Bu güç ilişkileri, sınıf, ırk, cinsiyet, din ve diğer toplumsal kimliklere dayalı olabilir.
Representasyon: Eleştirel coğrafyacılar, coğrafi bilginin nasıl temsil edildiğini de inceleirler. Coğrafi bilgi, genellikle iktidar ilişkilerini yansıtan ve pekiştiren bir şekilde temsil edilir.
Eşitlik ve kapsayıcılık: Eleştirel coğrafyacılar, coğrafi bilginin üretiminin ve kullanımının daha adil ve kapsayıcı olmasını savunurlar. Bu, çeşitli toplumsal grupların deneyimlerinin ve bakış açılarının coğrafi bilgide daha iyi temsil edilmesini gerektirir.
Eleştirel coğrafya, coğrafya biliminde önemli bir değişime yol açmıştır. Coğrafyacılar, coğrafi bilginin üretim ve kullanımının daha eleştirel bir şekilde ele alınması gerektiğini kabul etmeye başlamışlardır.

Eleştirel coğrafyanın bazı uygulama alanları şunlardır:

Sosyal adalet: Eleştirel coğrafyacılar, sosyal adaleti teşvik etmek için coğrafi bilginin kullanılmasını savunurlar. Örneğin, kentsel yoksulluk ve ayrımcılık gibi konuları inceleyebilirler.
Çevresel adalet: Eleştirel coğrafyacılar, çevresel adaleti teşvik etmek için coğrafi bilginin kullanılmasını savunurlar. Örneğin, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin etkilerini inceleyebilirler.
Kültürel coğrafya: Eleştirel coğrafyacılar, kültürel coğrafyayı yeniden düşünmek için çalışırlar. Örneğin, kültürel kimliğin ve iktidar ilişkilerinin coğrafi boyutlarını inceleyebilirler.
Eleştirel coğrafya, coğrafya biliminin daha kapsayıcı ve adil bir bilim olmasına yardımcı olmuştur.


Mehmet Emir senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

Henüz cevaplanmamış +100 ödüllü sorular