Gizlilik Politikası

Biz kimiz

Web sitemizin adresi: https://www.mintik.com.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Yorumlar

Ziyaretçiler sitede yorum bıraktığında yorum formunda gösterilen verileri ve ayrıca istenmeyen yorum tespitine yardımcı olmak için ziyaretçinin IP adresi ve tarayıcı bilgisi metnini de toplarız.

E-posta adresinizden oluşturulmuş anonimleştirilmiş bir metin (hash olarak da adlandırılır) Gravatar hizmetine, servisi kullanıp kullanmadığınızı görmek için, sağlanabilir. Gravatar servisinin gizlilik politikası şu adrestedir: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzun onaylanmasından sonra profil resminiz yorumunuzla birlikte herkese görünür.

Ortam

Görselleri web sitesine yüklerseniz, gömülmüş konum verileri (EXIF GPS) içeren görseller yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesi ziyaretçileri, web sitesindeki görsellerden herhangi bir konum bilgisini indirip çıkarabilir.

İletişim formları

Çerezler

Sitemize bir yorum bırakırsanız, isminizi, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlerde kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlamak içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl süresince kalır.

Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme seçiminizi kaydetmek için birkaç çerez kaydedeceğiz. Giriş çerezleri iki gün ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca kalır. “Beni hatırla” seçeneğini seçereniz, girişiniz iki hafta boyunca devam eder. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez hiçbir kişisel veri içermez ve sadece düzenlediğiniz makalenin yazı kimliğini gösterir. 1 gün sonra zaman aşımına uğrar.

Diğer sitelerden gömülen içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik (ör. videolar, resimler, makaleler, vb.) Içerebilir. Diğer web sitelerinden gömülen içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret etmiş gibi, tam olarak aynı şekilde davranır.

Bu web siteleri sizin hakkınızda veri toplayabilir, çerez kullanabilir, üçüncü taraf tarafından gömülmüş şeklide takip yapabilir ve bir hesabınız varsa ve bu web sitesinde oturum açtıysanız, gömülen içerikle etkleşiminizi takip etme dahil olmak üzere, bu gömülen içerikle etkileşiminizi izleyebilir.

Analiz

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak saklanır. Böylece, takip eden yorumlarınızı denetim kuyruğunda tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kayıt yaptıran kullanıcılar için (varsa) kullanıcı profilinde sağladıkları kişisel bilgileri de saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adı değiştirme hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

Bu sitede bir hesabınız veya yorumlarınız varsa, bize sağladığınız veriler dahil olmak üzere, hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin dışa aktarılmış bir dosyasını almayı isteyebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz tüm kişisel verileri de silmeyi isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçlarına uymak zorunda olduğumuz hiçbir veriyi içermez.

Verinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik istenmeyen yorum algılama servisi aracılığıyla kontrol edilebilir.

İletişim bilgileri

bilgi@mintik.com, mintik.com@gmail.com

Ek bilgiler

Kaynak: Nextend Social Login

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

Nextend Social Login collects data when a visitor register, login or link the account with with any of the enabled social provider. It collects the following data: email address, name, social provider identifier and access token. Also it can collect profile picture and more fields with the Pro Addon’s sync data feature.

(Nextend Social Login bir ziyaretçi kaydolduğunda, oturum açtığında veya hesabı etkin olan herhangi bir sosyal hizmet sağlayıcısına bağladığında verileri toplar. Aşağıdaki verileri toplar: e-posta adresi, ad, sosyal sağlayıcı tanımlayıcısı ve erişim belirteci. Ayrıca Pro Addon’un senkronizasyon verileri özelliği ile profil fotoğrafı ve daha fazla alan toplayabilir.)

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Nextend Social Login stores the personal data on your site and does not share it with anyone except the access token which used for the authenticated communication with the social providers.

(Nextend Social Login kişisel verileri sitenize kaydeder ve sosyal hizmet sağlayıcılarla doğrulanmış iletişim için kullanılan erişim belirteci dışında hiç kimseyle paylaşmaz.)

Does the plugin share personal data with third parties

Nextend Social Login use the access token what the social provider gave to communicate with the providers to verify account and securely access personal data.

(Nextend Social Login hesabını doğrulamak ve kişisel verilere güvenli bir şekilde erişmek için sosyal hizmet sağlayıcısının sağlayıcılarla iletişim kurmak için verdiği erişim işaretini kullanın.)

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Nextend Social Login removes the collected personal data when the user deleted from WordPress.

(Nextend Social Login, kullanıcı WordPress’ten silindiğinde toplanan kişisel verileri kaldırır.)

Does the plugin use personal data collected by others?

Nextend Social Login use the personal data collected by the social providers to create account on your site when the visitor authorize it.

(Nextend Social Login, sosyal medya sağlayıcıları tarafından toplanan kişisel verileri, ziyaretçi yetkilendirdiğinde sitenizde hesap oluşturmak için kullanır.)

Does the plugin store things in the browser?

Yes, Nextend Social Login must create a cookie for visitors who use the social login authorization flow. This cookie required for every provider to secure the communication and to redirect the user back to the last location.

(Evet, Nextend Social Login sosyal giriş yetkilendirme akışını kullanan ziyaretçiler için bir çerez oluşturmalıdır. Bu çerez her sağlayıcının iletişimi güvenceye alması ve kullanıcıyı en son konumuna yönlendirmesi için gereklidir.)

Does the plugin collect telemetry data, directly or indirectly?

(Eklenti doğrudan veya dolaylı olarak telemetri verilerini topluyor mu?)

Hayır

Does the plugin enqueue JavaScript, tracking pixels or embed iframes from a third party?

(Eklenti, üçüncü tarafın JavaScript’lerini, izleme piksellerini veya iframe’lerini gömüyor mu?)

Hayır

Kaynak: BuddyPress

What personal data we collect and why we collect it

(Hangi kişisel verileri topluyoruz ve neden topluyoruz?)

Sites powered by BuddyPress rely heavily on user-provided data. In this section, you should note what data you collect, from both registered users and anonymous visitors.

(BuddyPress tarafından desteklenen siteler, yoğun olarak kullanıcı tarafından sağlanan verilere dayanmaktadır. Bu bölümde, hem kayıtlı kullanıcılardan hem de anonim ziyaretçilerden topladığınız verileri not etmeniz gerekir.)

Profile Data

Profil Bilgileri

In this section you should note what information is collected on user profiles. The suggested text gives an overview of the kinds of profile data collected by BuddyPress.

Suggested text: When you register for the site, you may be asked to provide certain personal data for display on your profile. The “Name” field is required as well as public, and user profiles are visible to any site visitor. Other profile information may be required or optional, as configured by the site administrator.

User information provided during account registration can be modified or removed on the Profile > Edit panel. In most cases, users also have control over who is able to view a particular piece of profile content, limiting visibility on a field-by-field basis to friends, logged-in users, or administrators only. Site administrators can read and edit all profile data for all users.

(Bu bölümde, kullanıcı profillerinde hangi bilgilerin toplandığını not etmelisiniz. Önerilen metin, BuddyPress tarafından toplanan profil verileri türlerine genel bir bakış sunar.

Önerilen metin: Siteye kaydolduğunuzda, profilinizde görüntülenecek belirli kişisel bilgileri sağlamanız istenebilir. Genel olarak “Ad” alanı zorunludur ve kullanıcı profilleri herhangi bir site ziyaretçisi tarafından görülebilir. Site yöneticisi tarafından yapılandırıldığı gibi başka profil bilgileri de gerekebilir veya isteğe bağlı olabilir.

Hesap kaydı sırasında sağlanan kullanıcı bilgileri, Profil> Düzenleme panelinde değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Çoğu durumda, kullanıcılar belirli bir profil içeriğini kimin görebildiğini, görüş alanlarını saha bazında arkadaşlarla, giriş yapan kullanıcılarla veya yalnızca yöneticilerle sınırlandırabilir. Site yöneticileri, tüm kullanıcılar için tüm profil verilerini okuyabilir ve düzenleyebilir.)

Cookies

Çerezler

In this section you should describe the BuddyPress-specific cookies that your site collects. The suggested text describes the default cookies.

Suggested text: We use a cookie to show success and failure messages to logged-in users, in response to certain actions, like joining a group. These cookies contain no personal data, and are deleted immediately after the next page load.

We use cookies on group, member, and activity directories to keep track of a user’s browsing preferences. These preferences include the last-selected values of the sort and filter dropdowns, as well as pagination information. These cookies contain no personal data, and are deleted after 24 hours.

(Bu bölümde sitenizin topladığı BuddyPress’e özgü çerezleri tanımlamalısınız. Önerilen metin varsayılan çerezleri açıklar.

Önerilen metin: Bir gruba katılmak gibi belirli eylemlere yanıt olarak giriş yapmış kullanıcılara başarı ve başarısızlık mesajlarını göstermek için bir çerez kullanıyoruz. Bu çerezler kişisel veri içermez ve bir sonraki sayfa yüklenmesinden hemen sonra silinir.

Kullanıcının tarama tercihlerini takip etmek için grup, üye ve etkinlik dizinlerinde çerezleri kullanırız. Bu tercihler, sıralama ve filtre açılan alanlarının en son seçilen değerlerini ve ayrıca sayfalandırma bilgilerini içerir. Bu çerezler kişisel veri içermez ve 24 saat sonra silinir.)

Kaynak: Akismet

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).
(Akismet anti-spam hizmetimizi kullanan Siteler hakkında yorum yapan ziyaretçiler hakkında bilgi topluyoruz. Topladığımız bilgiler Kullanıcının Site için nasıl Akismet’i kurduğuna bağlıdır, ancak genellikle yorumcunun IP adresini, kullanıcı aracısını, yönlendiricisini ve Site URL’sini içerir (yorumcu tarafından doğrudan adı, kullanıcı adı, e-posta gibi yorumcu tarafından sağlanan diğer bilgilerle birlikte) adres ve yorum kendisi).)

Verinizi nasıl koruyoruz

Hangi veri ihlali prosedürlerimiz var

Hangi üçüncü taraflardan veri alıyoruz

Kullanıcı verileriyle ne tip otomatik karar verme ve/veya profilleme yapıyoruz?

Sanayi bakanlığı kamuyu aydınlatma yükümlülüğü