Mintik posted
4 year ago

Üç aşamalı üyelik paneli

login panel
Genelde  üyelik formlarında tek sayfalık form örnekleri kullanılır birçok web sitesi tarafından. Kimi websiteleri fazla bilgi istediğinden  form sayfasının fazla  uzun olmaması için üyelik formunu bir kaç sayfa halinde kullanırlar ve bundan dolayı ziyaretçi tek sayfa yerine üç sayfadan oluşan sıkıcı üyelik formları ile başetmek zorunda kalıyor.  Bazı sitelerde kullanıcılar sayfa yenilenmeden aşamalı olan form alanlarını doldurabiliyorlar buda çok nadir görülen örneklerden.

Ruby On Tails tarafından jQuery ve Css3 ile  hazırlanmış olan bu form örneğinde sayfa yenilenmeden tek bir sayfada bir kaç tane form aşamasını geçebiliyorsunuz.   Üyelik formunda bir bölümü doldurduktan sonra kullanıcı next butonuna basıyor ve doldurmuş olduğu sayfa küçülüp kayboluyor yerine diğer aşama geliyor. Toplam üç aşama olarak hazırlanmış olan bu üyelik formu örneğinde en son aşamada kullanıcılar submit deyip üyelik işlemini tamamlıyor. Hatalı  doldurulmuş bölümleri tekrar düzeltebilmek için geri butonuda mevcut ayrıca üst kısımda progress bar kullanıldığı için  kullanıcı hangi aşamada olduğunu görebiliyor. Bu aşamaları istediğiniz kadar çoğaltmak yine size kalmış bir durum.

Kullanım

  • Head etiketleri arasına eklemeniz gereken bölüm.

Css : 

/*custom font*/
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat);

/*basic reset*/
* {margin: 0; padding: 0;}

html {
	height: 100%;
}

body {
	font-family: montserrat, arial, verdana;
	background-color:#999999;
}
/*form styles*/
#msform {
	width: 400px;
	margin: 50px auto;
	text-align: center;
	position: relative;
}
#msform fieldset {
	background: white;
	border: 0 none;
	border-radius: 3px;
	box-shadow: 0 0 15px 1px rgba(0, 0, 0, 0.4);
	padding: 20px 30px;

	box-sizing: border-box;
	width: 80%;
	margin: 0 10%;

	/*stacking fieldsets above each other*/
	position: absolute;
}
/*Hide all except first fieldset*/
#msform fieldset:not(:first-of-type) {
	display: none;
}
/*inputs*/
#msform input, #msform textarea {
	padding: 15px;
	border: 1px solid #ccc;
	border-radius: 3px;
	margin-bottom: 10px;
	width: 100%;
	box-sizing: border-box;
	font-family: montserrat;
	color: #2C3E50;
	font-size: 13px;
}
/*buttons*/
#msform .action-button {
	width: 100px;
	background: #27AE60;
	font-weight: bold;
	color: white;
	border: 0 none;
	border-radius: 1px;
	cursor: pointer;
	padding: 10px 5px;
	margin: 10px 5px;
}
#msform .action-button:hover, #msform .action-button:focus {
	box-shadow: 0 0 0 2px white, 0 0 0 3px #27AE60;
}
/*headings*/
.fs-title {
	font-size: 15px;
	text-transform: uppercase;
	color: #2C3E50;
	margin-bottom: 10px;
}
.fs-subtitle {
	font-weight: normal;
	font-size: 13px;
	color: #666;
	margin-bottom: 20px;
}
/*progressbar*/
#progressbar {
	margin-bottom: 30px;
	overflow: hidden;
	/*CSS counters to number the steps*/
	counter-reset: step;
}
#progressbar li {
	list-style-type: none;
	color: white;
	text-transform: uppercase;
	font-size: 9px;
	width: 33.33%;
	float: left;
	position: relative;
}
#progressbar li:before {
	content: counter(step);
	counter-increment: step;
	width: 20px;
	line-height: 20px;
	display: block;
	font-size: 10px;
	color: #333;
	background: white;
	border-radius: 3px;
	margin: 0 auto 5px auto;
}
/*progressbar connectors*/
#progressbar li:after {
	content: '';
	width: 100%;
	height: 2px;
	background: white;
	position: absolute;
	left: -50%;
	top: 9px;
	z-index: -1; /*put it behind the numbers*/
}
#progressbar li:first-child:after {
	/*connector not needed before the first step*/
	content: none; 
}
/*marking active/completed steps green*/
/*The number of the step and the connector before it = green*/
#progressbar li.active:before,  #progressbar li.active:after{
	background: #27AE60;
	color: white;
}
  •  Body etiketleri arasına eklemeniz gereken bölümler.

Html : 

<!-- multistep form -->
<form id="msform">
	<!-- progressbar -->
	<ul id="progressbar">
		<li class="active">Account Setup</li>
		<li>Social Profiles</li>
		<li>Personal Details</li>
	</ul>
	<!-- fieldsets -->
	<fieldset>
		<h2 class="fs-title">Create your account</h2>
		<h3 class="fs-subtitle">This is step 1</h3>
		<input type="text" name="email" placeholder="Email" />
		<input type="password" name="pass" placeholder="Password" />
		<input type="password" name="cpass" placeholder="Confirm Password" />
		<input type="button" name="next" class="next action-button" value="Next" />
	</fieldset>
	<fieldset>
		<h2 class="fs-title">Social Profiles</h2>
		<h3 class="fs-subtitle">Your presence on the social network</h3>
		<input type="text" name="twitter" placeholder="Twitter" />
		<input type="text" name="facebook" placeholder="Facebook" />
		<input type="text" name="gplus" placeholder="Google Plus" />
		<input type="button" name="previous" class="previous action-button" value="Previous" />
		<input type="button" name="next" class="next action-button" value="Next" />
	</fieldset>
	<fieldset>
		<h2 class="fs-title">Personal Details</h2>
		<h3 class="fs-subtitle">We will never sell it</h3>
		<input type="text" name="fname" placeholder="First Name" />
		<input type="text" name="lname" placeholder="Last Name" />
		<input type="text" name="phone" placeholder="Phone" />
		<textarea name="address" placeholder="Address"></textarea>
		<input type="button" name="previous" class="previous action-button" value="Previous" />
		<input type="submit" name="submit" class="submit action-button" value="Submit" />
	</fieldset>
</form>

Js dosya adresleri : 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
<script src="jquery.easing-1.3.min.js" type="text/javascript"></script>

 JavaScript : 

<script type="text/javascript">
var current_fs, next_fs, previous_fs; //fieldsets
var left, opacity, scale; //fieldset properties which we will animate
var animating; //flag to prevent quick multi-click glitches

$(".next").click(function(){
	if(animating) return false;
	animating = true;

	current_fs = $(this).parent();
	next_fs = $(this).parent().next();

	//activate next step on progressbar using the index of next_fs
	$("#progressbar li").eq($("fieldset").index(next_fs)).addClass("active");

	//show the next fieldset
	next_fs.show(); 
	//hide the current fieldset with style
	current_fs.animate({opacity: 0}, {
		step: function(now, mx) {
			//as the opacity of current_fs reduces to 0 - stored in "now"
			//1. scale current_fs down to 80%
			scale = 1 - (1 - now) * 0.2;
			//2. bring next_fs from the right(50%)
			left = (now * 50)+"%";
			//3. increase opacity of next_fs to 1 as it moves in
			opacity = 1 - now;
			current_fs.css({'transform': 'scale('+scale+')'});
			next_fs.css({'left': left, 'opacity': opacity});
		}, 
		duration: 800, 
		complete: function(){
			current_fs.hide();
			animating = false;
		}, 
		//this comes from the custom easing plugin
		easing: 'easeInOutBack'
	});
});

$(".previous").click(function(){
	if(animating) return false;
	animating = true;

	current_fs = $(this).parent();
	previous_fs = $(this).parent().prev();

	//de-activate current step on progressbar
	$("#progressbar li").eq($("fieldset").index(current_fs)).removeClass("active");

	//show the previous fieldset
	previous_fs.show(); 
	//hide the current fieldset with style
	current_fs.animate({opacity: 0}, {
		step: function(now, mx) {
			//as the opacity of current_fs reduces to 0 - stored in "now"
			//1. scale previous_fs from 80% to 100%
			scale = 0.8 + (1 - now) * 0.2;
			//2. take current_fs to the right(50%) - from 0%
			left = ((1-now) * 50)+"%";
			//3. increase opacity of previous_fs to 1 as it moves in
			opacity = 1 - now;
			current_fs.css({'left': left});
			previous_fs.css({'transform': 'scale('+scale+')', 'opacity': opacity});
		}, 
		duration: 800, 
		complete: function(){
			current_fs.hide();
			animating = false;
		}, 
		//this comes from the custom easing plugin
		easing: 'easeInOutBack'
	});
});

$(".submit").click(function(){
	return false;
})

</script>
Mintik is curious about your thoughts. Add a comment
Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail