Mintik posted
3 year ago

Özgür Yazılım

özgür yazılım

Web sitemizde  yayınladığımız içeriklerin çoğu lisanslı  yazılımlardır %99 civarı diyebilirim.  Elimden geldiği  kadar  özgür  yazılım lisanslı uygulamalar  paylaşmaya  çalışıyorum. Özür  yazılım nedir, özgür  yazılım lisanslı yazılımları  ne şekilde  kullanabiliriz gibi sorular eminim herkesin aklında  soru  işareti  bırakıyordur. Bu gün bu konuya  açıklık getirmek istedim.

Özgür yazılım, kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür.

Özgür Yazılım Vakfı’nın ifadesiyle belli başlı dört özgürlüğü barındırır:

  • Her türlü amaç için yazılımı çalıştırma özgürlüğü (özgürlük 0)
  • Yazılımın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü (özgürlük 1). Yazılım kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır.
  • Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü (özgürlük 2).
  • Yazılımı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü (özgürlük 3). Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. Yazılım kaynak koduna erişim bunun için de bir ön şarttır.

Bir yazılım, ancak bütün kullanıcıları bu hakların tümüne sahip oldukları zaman özgür bir yazılım olur. Bu özgürlüklere sahip olmak, kimseden izin almamayı ve izin için hiçbir bedel ödememeyi de içerir.

Genel kanının aksine özgür bir yazılım, ücretsiz dağıtılabileceği gibi ücretli de dağıtılabilir. Bu nedenle, ticari yazılım olarak satılmasına engel yoktur.

Özgür Yazılım Lisansları 

Belli başlı özgür yazılım lisansları aşağıda listelenmiştir:

  • GNU Genel Kamu Lisansı
  • GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı
  • BSD Lisansı
  • Mozilla Kamu Lisansı (MPL)
  • MIT Lisansı
  • Apache Lisansı
Mintik is curious about your thoughts. Add a comment
Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail