Mintik posted
3 year ago

jCrop

Kelly Hallman  tarafından geliştirilen  resim kırpma kütüphanesi.  Eklentiyi  anlatmaya  gerek yok  hemen hemen herkes  resim kırpmanın ne  demek olduğunu  Facebook  sayesinde öğrenmiştir  mutlaka.

 Kullanım 

Sayfanızın <head> etiketleri  arasına eklemeniz  gerekenler

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery.Jcrop.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/jquery.Jcrop.css" type="text/css" />

Biçimlendireceğimiz görselin kaynak kodu :

Biçimlendirilecek olan eleman id’esi  target

<img src="flowers.jpg" id="target" />

Target  elemanının  eklenti  sayesinde biçimlendirilmesine olanak  sağlayan javascript komut :

“Bu elemanın aralarına virgül ekleyerek biçimlendirilecek  elemanları çoğaltabilirsiniz”

<script language="Javascript">
    jQuery(function($) {
        $('#target').Jcrop();
    });
</script>

 

Mintik is curious about your thoughts. Add a comment
Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail