Kardelen asked
2 month ago

Anadoluya ilk defa ne zaman Türkiye denildi?

Kardelenis awaiting your help. Add your answer.

 1. Yasemin says:

  582: Bizans tarihçisi Menandros Protektor, Orta Asya’daki Göktürk Kağanlığı’ndan bahsederken “Turkia” adını kullanmıştır. Bu, “Türkiye” adının ilk yazılı kaydı olarak kabul edilir.

  10. yüzyıl: Arap coğrafyacı ve tarihçiler, Anadolu’nun kuzeydoğu bölgelerinden bahsederken “Türkiyye” adını kullanmaya başlamışlardır.

  11. yüzyıl: Malazgirt Zaferi’nden (1071) sonra Anadolu’ya Türk göçleri hızlanmış ve bölgedeki Türk varlığı artmıştır. Bu durum, Bizanslılar tarafından da kabul edilmiş ve Anadolu’nun bazı bölgelerine “Türk İli” veya “Türkiye” denilmeye başlanmıştır.

  12. yüzyıl: Haçlı Seferleri sırasında Avrupalı yazarlar da Anadolu’dan bahsederken “Turquia” veya “Turchia” gibi isimler kullanmışlardır.

  15. yüzyıl: Osmanlı Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Anadolu’nun büyük bir kısmı Osmanlı topraklarına dahil olmuştur. Bu dönemden itibaren “Türkiye” adı, daha geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail