Katip asked
3 month ago

Sovyetler Birliği kaç yıl sürdü?

Sovyetler Birliği, 74 yıl boyunca varlığını sürdürdü. 30 Aralık 1922’de kuruldu ve 26 Aralık 1991’de resmen dağıldı.

1922-1924: Federal Leninist tek partili sosyalist cumhuriyet

1924-1953: Federal Marksist-Leninist Stalinist totaliter diktatörlük altında tek partili sosyalist cumhuriyet

1953-1990: Federal Marksist-Leninist tek partili parlamenter sosyalist cumhuriyet

1990-1991: Federal yarı başkanlık cumhuriyeti

Dağılma Süreci:

1985 yılında Mihail Gorbaçov’un iktidara gelmesiyle Glasnost (açıklık) ve Perestroyka (yeniden yapılanma) reformları başladı. Bu reformlar, Sovyet sisteminin zayıflamasına ve bağımsızlık taleplerinin artmasına yol açtı. 1991 yılında birbiri ardına cumhuriyetler bağımsızlıklarını ilan etti ve 26 Aralık 1991’de Sovyetler Birliği resmen dağıldı.

Katipis awaiting your help. Add your answer.

  1. Yasemin says:

    Sovyetler Birliği, 69 yıl 330 gün boyunca varlığını sürdürdü.

    Kuruluş: 30 Aralık 1922 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu.

    Dağılma: 26 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği dağıldı ve 15 bağımsız cumhuriyet ortaya çıktı.

    Sovyetler Birliği 1922’den 1991’e kadar varlığını sürdürmüştür.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail