Flawless asked
3 month ago

Pıhtı kendi kendine erir mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Bazı küçük pıhtılar, özellikle de toplardamarlarda oluşanlar, herhangi bir tedavi olmaksızın kendi kendine eriyebilir. Bu pıhtılar genellikle birkaç gün veya hafta içinde erir.

    Ancak, büyük pıhtılar veya atardamarlarda oluşan pıhtılar kendi kendine erimez. Bu tür pıhtılar tedavi edilmezse, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail