Flawless asked
3 month ago

Hasar gören beyin kendini yeniler mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Hasar gören beyin, belli bir ölçüde kendini yenileyebilir. Beynin bu yenilenme yeteneğine “nöroplastisite” denir. Nöroplastisite, beynin yapısının ve işlevlerinin değişebilme özelliğidir. Beyin hücreleri (nöronlar) ve sinir ağları, deneyimlere ve öğrenmeye bağlı olarak değişebilir ve yeniden şekillenebilir.

    Hasar gören beyin bölgelerinde, nöroplastisite sayesinde, komşu bölgelerdeki nöronlar yeni bağlantılar kurabilir ve işlevleri üstlenebilir. Bu sayede, kaybedilen fonksiyonlar kısmen veya tamamen geri kazanılabilir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail