Flawless asked
3 month ago

Beyne pıhtı atması tekrarlar mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Evet, beyne pıhtı atması tekrarlayabilir. Beyne pıhtı atması geçiren kişilerde tekrarlama riski, ilk pıhtı atmasından sonraki 5 yıl içinde en yüksektir. Risk, ilk pıhtı atmasından sonra 10 yıla kadar azalmaya devam eder.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail