Flawless asked
3 month ago

Beyne pıhtı atması hangi bölüm bakar?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

 1. Kelebek says:

  Beyne pıhtı atması acil bir durumdur ve tıbbi müdahale gerektirir. Beyne pıhtı atması sonrası hastanın ilk olarak Acil Servise başvurması gerekir.

  Acil Serviste yapılan ilk değerlendirme sonrası hasta, beyne pıhtı atması konusunda uzmanlaşmış bir bölüme yönlendirilir. Bu bölümler şunlar olabilir:

  1. Nöroloji: Beyin ve sinir sistemi hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Beyne pıhtı atması sonrası hastanın nörolojik muayenesi, tetkikleri ve tedavisi nöroloji bölümünde yapılır.

  2. Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji): Beyin ve sinir sistemi ile ilgili cerrahi işlemleri gerçekleştiren bir tıp dalıdır. Beyne pıhtı atması sonrası pıhtının cerrahi olarak çıkarılması gerektiğinde hasta nöroşirürji bölümüne yönlendirilir.

  3. Girişimsel Radyoloji: Görüntüleme yöntemleri kullanılarak damar içi işlemler gerçekleştiren bir tıp dalıdır. Beyne pıhtı atması sonrası pıhtının anjiyoplasti veya trombektomi gibi girişimsel yöntemlerle alınması gerektiğinde hasta girişimsel radyoloji bölümüne yönlendirilir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail