Flawless asked
3 month ago

Beyin pıhtı atması sonucu konuşma bozukluğu geçer mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Evet, beyin pıhtı atması sonucu ortaya çıkan konuşma bozukluğu, bazı durumlarda geçebilir. Konuşma bozukluğunun iyileşme süreci ve olasılığı, pıhtının konumuna ve boyutuna, beynin ne kadar hasar gördüğüne ve hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail