Kim So-hyun asked
3 month ago

Ayı balığı ile fok aynı mı?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Hayır, ayı balığı ve fok aynı değildir. Ayı balığı, fok balığının halk arasında kullanılan bir ismidir.

    Fok balığı (Phocidae), yüzgeçayaklılar (Pinnipedia) takımına ait bir deniz memelisidir. Farklı türleri ve boyutları vardır.

    Ayı balığı ismi ise genellikle Akdeniz foku (Monachus monachus) türü için kullanılır. Bu fok türü, diğer fok türlerine göre daha iri ve ayıya benzeyen bir görünüme sahiptir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail