Anonymous guy asked
3 month ago

Moğollar ne kadar hüküm sürdü?

Asked anonymously.

Anonymous guyis awaiting your help. Add your answer.

 1. Yasemin says:

  Moğollar tek bir imparatorluk olarak hüküm sürmüş olsalar da, bu imparatorluğun farklı bölgelerde farklı zamanlarda parçalandığını ve farklı isimlerle varlığını sürdürdüğünü belirtmek önemlidir.

  Ana Moğol İmparatorluğu olarak kabul edilen ve Cengiz Han tarafından 1206 yılında kurulan imparatorluk, 1294 yılında dağıldı.

  Ancak bu tarihten sonra da Moğollar’ın kurduğu bazı önemli hanedanlıklar ve devletler varlığını sürdürdü. Bunlardan bazıları şunlardır:

  • Altın Ordu Hanlığı: 1227-1502 yılları arasında Doğu Avrupa ve Kuzey Asya’da hüküm sürmüştür.
  • Çağatay Hanlığı: 1227-1368 yılları arasında Orta Asya’da hüküm sürmüştür.
  • İlhanlı Devleti: 1256-1353 yılları arasında İran ve Anadolu’da hüküm sürmüştür.
  • Yüan Hanedanlığı: 1271-1368 yılları arasında Çin’de hüküm sürmüştür.
  • Timur İmparatorluğu: 1369-1507 yılları arasında Orta Asya ve Batı Asya’da hüküm sürmüştür.

  Bu devletlerden bazıları 15. yüzyıla kadar, bazıları ise 16. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Dolayısıyla, Moğollar’ın hüküm sürmüş olduğu toplam süreyi tek bir rakamla ifade etmek zordur.

  Ancak, en geniş sınırlarına ulaştığı 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu, Avrasya’nın büyük bir bölümünü kaplamış ve dünyanın en büyük kara imparatorluğu olmuştur.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail