Katip asked
3 month ago

Mısır’da Türk nüfusu ne kadar?

Mısır’da yaşayan Türklerin sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Farklı kaynaklarda 100.000 ile 1.500.000 arasında değişen tahminler yer almaktadır.

Mısır’da resmi bir nüfus sayımı yapılmamıştır.

Birçok Türk, Mısır vatandaşlığına geçmiştir.

Göç ve geri göç nedeniyle nüfus sürekli değişmektedir.

Türklerin Mısır’daki dağılımı:

Türklerin büyük çoğunluğu Kahire, İskenderiye ve Port Said gibi büyük şehirlerde yaşamaktadır.

Ayrıca, Sina Yarımadası’nda ve Nil Deltası’nda da Türk toplulukları bulunmaktadır.

Türklerin Mısır’daki tarihi:

Türkler, Mısır’da 16. yüzyıldan beri yaşamaktadır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mısır, bir Osmanlı eyaleti idi.

Bu dönemde birçok Türk Mısır’a göç etmiştir.

Günümüzde Mısır’da birçok Türk eseri ve kurumu bulunmaktadır.

Mısır’daki Türk dernekleri:

Mısır’da Türklerin kurduğu birçok dernek bulunmaktadır.

Bu dernekler, Türk kültürünün ve dilinin korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Mısır’da yaşayan Türklerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, önemli bir azınlık oluşturdukları açıktır. Türkler, Mısır’ın tarihi ve kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Katipis awaiting your help. Add your answer.

  1. Zehra says:

    100.000 ile 1.500.000 

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail