Kıyamet koptuğu zaman ne olur?

Flawless senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Rina dedi ki:

  Kıyamet koptuğunda tam olarak ne olacağını Allah’tan (c.c.) başka kimse bilemez. Kuran ve hadislerde kıyamet ile ilgili bazı bilgiler verilmiş olsa da, bu bilgiler genel çerçevededir ve kesin ayrıntılar içermez.

  Kıyametin kopması ile ilgili bazı genel bilgiler şunlardır:

  1. Sûr’a üfürülecek: Kıyamet kopmadan önce İsrafil adında bir melek Sûr’a üfleyecektir. İlk üfürüşte tüm canlılar ölecek, ikinci üfürüşte ise yeniden dirilecektir.

  2. Mahşer meydanı: Dirilen tüm insanlar mahşer meydanında toplanacaktır.

  3. Hesap ve kitap: Mahşer meydanında Allah (c.c.) tüm insanlardan yaptıkları iyilik ve kötülüklerin hesabını soracaktır.

  4. Cennet ve cehennem: Hesap ve kitaptan sonra iyiler cennete, kötüler ise cehenneme gönderilecektir.

  Kıyametin kopması ile ilgili Kuran’da bazı ayetler ve hadislerde bazı alametler de zikredilmiştir. Bu alametler büyük ve küçük alametler olarak ikiye ayrılır. Büyük alametler şunlardır:

  • Deccal’in çıkışı
  • Ye’cüc ve Me’cüc’ün ortaya çıkması
  • Güneşin batıdan doğması
  • Duman
  • Dabbetü’l-arz
  • Mesih’in inişi
  • Yecüc ve Mecüc’ün Gog ve Magog olarak da bilinen kavimlerin ortaya çıkması
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap