Flawless asked
3 month ago

Su samuru vahşi mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Haejin says:

    Su samurları vahşi hayvanlardır, ancak bazı türleri evcilleştirilmiş ve balık avında kullanılmıştır. Genellikle yalnız dolaşır ve gece avlanırlar. Oynamayı ve suda sırtüstü yüzmeyi çok severler. Su samurları zeki ve meraklı hayvanlardır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail