Flawless asked
3 month ago

Su samuru ülkemizde nesli tükendi mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Haejin says:

    Tükendi tükenecek. Nadiren de olsa hala görünüyorlar. Koruma altındaki bir tür.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail