Flawless asked
3 month ago

Su samuru hangi hayvan?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Su samuru, sansargiller familyasına mensup bir memelidir. Uzun, yuvarlak bir gövdeye, kısa bacaklara ve perdeli ayaklara sahiptir. Su samurunun kürkü kalın ve kahverengidir ve su geçirmezdir. Su samuru, suda yaşayan bir hayvandır ve mükemmel bir yüzücüdür.

    Su samurları, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da bulunur. Nehirler, göller, dereler ve kıyı şeridi dahil olmak üzere çeşitli sulak alanlarda yaşarlar. Su samurları, balık, kabuklu deniz ürünleri ve yalıçapkını gibi küçük memelilerle beslenir.

    Su samurları, ekosistemlerde önemli bir rol oynar. Avladıkları balık ve kabuklu deniz ürünleri popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olurlar. Su samurları ayrıca nehir kıyılarını temizlemeye ve su kalitesini iyileştirmeye de yardımcı olur.

    Su samurları, birçok tehdit altındadır. Habitat tahribatı, avlanma ve kirlilik, su samuru popülasyonlarının azalmasına neden olmaktadır. Su samuru, nesli tükenmekte olan bir tür olarak listelenmektedir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail