Anonymous girl asked
3 month ago

Porsuk Türkiyede var mı?

Anonim olarak soruldu.

Anonymous girlis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Evet, Türkiye’de porsuk var. Ülkemizin birçok bölgesinde, özellikle ormanlık alanlarda ve tarlalarda bulunurlar. Türkiye’de yaşayan porsuk türü Avrupa porsuğu (Meles meles)’dir.

    Porsuklar, gececi hayvanlardır. Gündüzleri yeraltında kazdıkları inlerde saklanırlar ve geceleri yiyecek aramaya çıkarlar. Her şeyi yerler, ancak en sevdikleri yiyecekler solucanlar, böcekler, küçük memeliler ve meyvelerdir.

    Porsuklar, ekosistemde önemli bir rol oynarlar. Toprağı havalandırmaya ve zararlı böcek popülasyonlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olurlar.

    Porsuklar, Türkiye’de avlanma yasaklı bir türdür. Yaban Hayatı Koruma Kanunu’na göre avlanması, avlatılması, nakledilmesi, canlı veya ölü olarak yakalanması, satılması veya satın alınması yasaktır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail