Kim So-hyun asked
3 month ago

Mors ile fok aynı mı?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

 1. Kelebek says:

  Hayır, mors ve fok aynı değildir. Mors ve fok, yüzgeçayaklılar (Pinnipedia) takımına mensup deniz memelileri olsalar da, farklı familyalara aittirler.

  Familya: Morslar, Odobenidae familyasına, foklar ise Phocidae familyasına aittir.

  Boyut: Morslar, foklardan daha büyük ve daha ağırdır. Yetişkin bir morsun ortalama boyu 2-3 metre, ağırlığı ise 1-2 tondur. Yetişkin bir fokun ortalama boyu 1-2 metre, ağırlığı ise 50-300 kilogramdır.

  Dişler: Morsların, fildişi gibi uzun ve keskin köpek dişleri vardır. Fokların ise köpek dişleri daha küçük ve küttür.

  Yüzgeçler: Morsların arka yüzgeçleri, foklardan daha büyük ve daha güçlüdür. Bu, morsların karada daha kolay hareket etmesini sağlar.

  Yaşam Alanı: Morslar, Arktik Okyanusu’nda yaşarken, foklar hem Arktik hem de Antarktik Okyanusları’nda ve ılıman denizlerde yaşar.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail