Kim So-hyun asked
3 month ago

Fok balığı yavrusuna bakar mı?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Evet, fok balığı yavrusuna bakar. Foklar, yavrularına oldukça düşkün olan memelilerdir. Yavru fok dünyaya geldiğinde, annesi onu yaklaşık 1 ay boyunca emzirir ve ona yüzmeyi, avlanmayı ve hayatta kalmak için gereken diğer becerileri öğretir. Yavru fok, sütten kesilene kadar annesiyle birlikte kalır ve bu süre boyunca annesi onu her türlü tehlikeden korur.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail