Kim So-hyun asked
3 month ago

Fok balığı eti helal mi?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Hanefi mezhebine göre fok balığı eti helal değildir. Bu mezhep, fok balığının yırtıcı bir hayvan olduğunu ve köpek dişine sahip olduğunu savunur. Hanefilere göre, yırtıcı hayvanların ve köpek dişi olan hayvanların etleri haramdır.

    Diğer üç mezhep (Şafii, Maliki ve Hanbeli) ise fok balığı etinin helal olduğunu savunur. Bu mezhepler, fok balığının deniz canlısı olduğunu ve deniz canlılarının genel olarak helal olduğunu savunur. Ayrıca, fok balığının yırtıcı bir hayvan olmasına rağmen, avını pençesiyle değil, dişiyle yakaladığını ve bu nedenle köpek dişi hükmünde olmadığını da belirtirler.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail