Flawless asked
3 month ago

Deniz su samuru nerede yaşar?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Deniz samurları, Kuzey Pasifik Okyanusu’nun kuzey ve doğu kıyılarında yaşar. Alaska, Rusya, Kanada, Washington, Oregon ve Kaliforniya’da bulunabilirler. Kayalık kıyılar, kelp ormanları ve deniz çayırları dahil olmak üzere çeşitli deniz habitatlarında yaşarlar. .

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail