Kim So-hyun asked
3 month ago

Balıkların elleri var mı?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Balıkların elleri, bizim ellerimize benzeyen organlar değildir. Ancak bazı balık türlerinin, yüzgeçlerini el gibi kullanabilecekleri özel adaptasyonları vardır.

    Benekli el balığı deniz tabanında yürümek için kullandığı özel pektoral yüzgeçlerine sahiptir. Bu yüzgeçler, parmaklara benzeyen uzantılara sahiptir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail