Kim So-hyun asked
3 month ago

Balık nasıl su içer?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Balıklar su içer, ancak bu su içme şekli insanlarınkinden farklıdır. Balıklar, ağızlarından su alıp solungaçlarından dışarı atarak su içerler. Bu işlem sırasında, sudaki oksijen solungaçlar tarafından emilir ve kanda taşınır. Fazla su ise solungaçlardan dışarı atılır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail