Kim So-hyun asked
3 month ago

Balık dili var mı?

Kim So-hyunis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kelebek says:

    Evet, balıkların dili var. Fakat dilleri bizim dilimize benzemez. Balıkların dili, ağızlarının tabanında bulunan ve genellikle küçük ve etli bir organdır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail