Flawless asked
3 month ago

Bal porsuğu Yılan yer mi?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Haejin says:

    Evet, bal porsukları yılan yer. Aslında, yılanlar bal porsuklarının diyetinin önemli bir kısmını oluşturur. Bal porsukları zehirli yılanlara karşı bile oldukça dirençlidir ve kobralar gibi tehlikeli yırtıcıları avlayabilirler.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail