Blue Bird asked
3 month ago

Kalp hastaları pilot olabilir mi?

Blue Birdis awaiting your help. Add your answer.

 1. Yasemin says:

  Kalp hastalarının pilot olup olamayacağı, kalp hastalığının türüne, ciddiyetine ve pilotun aldığı tedaviye bağlıdır.

  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)‘nin pilotluk sağlık yönetmeliğine göre, bazı kalp hastalıkları pilot olmaya engel teşkil edebilir.

  Ancak:

  • Bazı kalp hastalıkları olan pilotlar da, belirli koşullar altında uçuşa elverişli olabilirler.

  Pilotluk sağlık yönetmeliğinde yer alan kalp hastalıkları ile ilgili genel bilgiler şunlardır:

  • Koroner arter hastalığı: Kalbi besleyen arterlerin daralması veya tıkanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Pilot adaylarında ve pilotlarda koroner arter hastalığının varlığı, hastalığın ciddiyetine ve pilotun aldığı tedaviye bağlı olarak değerlendirilir.
  • Kalp kapak hastalıkları: Kalp kapaklarının düzgün çalışmasını engelleyen bir hastalıktır. Pilot adaylarında ve pilotlarda kalp kapak hastalığının varlığı, hastalığın türüne, ciddiyetine ve pilotun aldığı tedaviye bağlı olarak değerlendirilir.
  • Ritm bozuklukları: Kalbin normal elektriksel ritminin bozulması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Pilot adaylarında ve pilotlarda ritim bozukluklarının varlığı, bozukluğun türüne, ciddiyetine ve pilotun aldığı tedaviye bağlı olarak değerlendirilir.
  • Konjenital kalp hastalıkları: Doğuştan gelen kalp hastalıklarıdır. Pilot adaylarında ve pilotlarda konjenital kalp hastalıklarının varlığı, hastalığın türüne, ciddiyetine ve pilotun aldığı tedaviye bağlı olarak değerlendirilir.
Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail