Flawless asked
3 month ago

Şakku l kamer Hangi peygamber?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Şakku’l-Kamer mucizesi, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) atfedilen bir mucizedir. Bu mucizeye göre Hz. Muhammed (s.a.v.), bir gece işaretiyle ayı ikiye ayırmıştır. Bu olay, birçok sahabi tarafından da teyit edilmiştir.

    Şakku’l-Kamer mucizesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini gösteren önemli bir mucizedir. Bu mucize, onun Allah’ın (c.c.) elçisi olduğunu ve Allah’ın (c.c.) ona özel bir güç verdiğini göstermiştir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail