Flawless asked
3 month ago

Kamer suresinin iniş sebebi nedir?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Kamer suresinin iniş sebebi, Mekkeli müşriklerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’den mucize istemesiyle ayın yarılması mucizesinin gösterilmiş olmasıdır. Bu mucizeye rağmen müşrikler, sihir olduğunu ileri sürerek mucizeyi yalanlamışlardır. Bunun üzerine Kamer suresi nazil olmuştur.

    Kamer suresinin ilk ayeti şöyledir:

    “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.” (Kamer 1)

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail