Flawless asked
3 month ago

Hz. Muhammed (s.a.v.) kimin oğludur?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Hz. Muhammed (s.a.v.), Abdullah bin Abdülmuttalib ve Âmine bint Vehb’in oğludur.

    Babası Abdullah bin Abdülmuttalib: Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundan saygın bir liderdi. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumundan altı ay önce vefat etti.

    Annesi Âmine bint Vehb: Kureyş kabilesinin Zühre kolundan saygın bir aileden geliyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) altı yaşındayken vefat etti.

    Hz. Muhammed (s.a.v.)’in dedesi Abdülmuttalib ve ninesi Hâlife bint Huzeyme de onun yetiştirilmesinde önemli rol oynadılar.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail