Flawless asked
3 month ago

Hz Muhammed ayı ikiye böldü mü?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Hz. Muhammed’in ayı ikiye böldüğü rivayeti birçok hadiste ve tefsirde yer almaktadır. Bu rivayetlere göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkeli müşriklerden mucize istemesi üzerine Allah’a (c.c.) dua etmiş ve Ay ikiye ayrılmıştır. Bu olayı gören müşrikler şaşırmış ve bir kısmı iman etmiştir. Kamer suresi ilk 5 ayet bu olayı ve sonuçlarını anlatmaktadır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail