Flawless asked
3 month ago

Ayın yarılması mucizesine ne ad verilir?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

 1. Kaede says:

  Ayın yarılması mucizesine Şakk-ı Kamer veya İnşikak-ı Kamer adı verilir.

  • Şakk-ı Kamer: Arapça kökenli bir kelimedir ve “ayın yarılması” anlamına gelir.
  • İnşikak-ı Kamer: Arapça kökenli bir kelimedir ve “ayın bölünmesi” anlamına gelir.

  Her iki kelime de aynı mucizeyi ifade etmek için kullanılır.

  Bu mucize, İslam inancına göre Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlayan mucizelerden biridir. rivayetlere göre Hz. Muhammed, bir gece Mekkeli müşriklerin isteği üzerine ay’ı işaret parmağıyla ikiye bölmüş ve bir süre sonra tekrar birleştirmiştir.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail