Flawless asked
3 month ago

Ikiye bölünen deniz nerede?

Flawlessis awaiting your help. Add your answer.

  1. Kaede says:

    Kızıldeniz, Afrika ve Asya kıtalarını ayıran bir denizdir. Babülmendep Boğazı’ndan Aden Körfezi’ne ve Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e bağlantısı vardır.

    Kızıldeniz, ikiye bölündüğü için adını almıştır. Afrika ve Arap Yarımadası. Bölünme, Babülmendep Boğazı’nda yer alır. Boğaz, sadece 29 kilometre (18 mil) genişliğindedir ve Kızıldeniz’i Arap Denizi’nden ayırır.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail