Osmanlıda zorunlu askerlik ne zaman başladı?


Soru Makinesi senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Gizem dedi ki:

  Osmanlı Devleti’nde zorunlu askerlik uygulamasının tek bir başlangıç tarihi yoktur. Zamanla farklı düzenlemeler ve uygulamalar ile evrimleşmiştir.

  Bazı önemli kilometre taşları şunlardır:

  • 1826: Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması. Bu olaydan sonra modern bir ordu kurmak için çeşitli düzenlemeler yapıldı.
  • 1843: Kura sistemi ile beş yıllık zorunlu askerlik uygulaması başladı.
  • 1869: Zorunlu askerlik süresi altı yıla, yedek askerlik süresi ise 14 yıla çıkarıldı.
  • 1909: Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Askerlik Kanunu kabul edildi. Bu kanun ile her Osmanlı tebaasının askerlik hizmeti yapması zorunluluğu getirildi.
  • 1916: I. Dünya Savaşı sırasında, 45 yaşına kadar tüm erkeklerin yedek asker sayılması kararı alındı.

  Dolayısıyla, Osmanlı’da zorunlu askerlik uygulamasının 1843’te kura sistemi ile başladığını söylemek mümkündür.

  Ancak, modern anlamda zorunlu askerlik uygulamasının 1909’da Askerlik Kanunu’nun kabulü ile gerçekleştiğini savunanlar da vardır.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap