Mezopotamya’da ilk kimler yaşadı?

Mezopotamya’da ilk kimlerin yaşadığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bölgenin en eski sakinleri arasında Sümerler olduğu kabul edilir. M.Ö. 4000 civarında Mezopotamya’ya yerleşen Sümerler, yazıyı icat eden, matematik ve astronomi gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydeden ve ilk şehir devletlerini kuran uygarlık olarak bilinir.

Sümerlerden sonra Mezopotamya’da Akadlar, Babiller ve Asurlular gibi birçok farklı uygarlık hüküm sürmüştür. Bu uygarlıkların her biri Mezopotamya’nın kültürel ve tarihi gelişimine katkıda bulunmuştur.

Mezopotamya’da yaşamış bazı önemli uygarlıklar:

Sümerler: M.Ö. 4000 – 2000

Akadlar: M.Ö. 2300 – 2100

Babiller: M.Ö. 1800 – 539

Asurlular: M.Ö. 1300 – 612


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Kelebek dedi ki:

    Mezopotamya’da ilk yaşayanlar Sümerler’dir. M.Ö. 4000 civarında bölgeye göç ettikleri ve ilk şehir devletlerini kurdukları düşünülmektedir. 

    Sümerler, yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplumdur. “Yaratılış” ve “Tufan” gibi kavramlar ilk olarak Sümer metinlerinde karşımıza çıkar. 

    Sümerler’den sonra Mezopotamya’da Akad, Babil, Asur, Kaldea ve Elam gibi birçok uygarlık yaşamıştır.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap