Kaç tane bilim dalı var?

Bilim, belirli bir konu alanı veya araştırma yöntemine odaklanan bir akademik disiplindir. Bilim dalları, hem doğal dünyayı hem de insan dünyasını inceleyen hem doğa bilimleri hem de sosyal bilimler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılabilir.

Doğa bilimleri, fiziksel dünyayı inceleyen bilim dallarıdır. Doğa bilimleri dalları şunlardır:
-Astronomi: Gök cisimlerini ve uzaydaki olayları inceleyen bilim dalıdır. Astronomi, -galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerini, bunların oluşumunu ve gelişimini, uzaydaki yerlerini ve hareketlerini inceler.
-Biyoloji: Canlıları inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji, hücrelerin, dokuların, organların, organizmaların ve ekosistemlerin yapısını, işlevini, evrimini ve dağılımını inceler.
-Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Kimya, atomların, moleküllerin ve bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve reaksiyonlarını inceler.
-Fizik: Enerjiyi, maddeyi ve kuvveti inceleyen bilim dalıdır. Fizik, ışık, ses, hareket, elektrik, manyetizma ve nükleer güç gibi fiziksel olayları inceler.

Sosyal bilimler, insan davranışını ve toplumu inceleyen bilim dallarıdır. Sosyal bilimler dalları şunlardır:
-Antropoloji: İnsanların kültürünü ve toplumlarını inceleyen bilim dalıdır. Antropoloji, -insanların geçmişini, günümüzdeki yaşamlarını ve gelecekteki olasılıklarını inceler.
-Ekonomi: Ekonomik sistemleri ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Ekonomi, üretim, tüketim, dağıtım ve fiyatlandırma gibi ekonomik kavramları inceler.
-Eğitim: Eğitim sürecini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır. Eğitim, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, etkili öğretimin nasıl yapıldığını ve eğitim politikalarının nasıl etkili olabileceğini inceler.
-Tarih: Geçmişi ve olayları inceleyen bilim dalıdır. Tarih, geçmişte neler olduğunu ve bu olayların bugüne nasıl yansıdığını inceler.
-Hukuk: Kanunları ve hukuk sistemini inceleyen bilim dalıdır. Hukuk, yasaların nasıl oluşturulduğunu, uygulandığını ve yorumlandığını inceler.
-Psikoloji: İnsan zihnini ve davranışını inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji, öğrenme, hafıza, duygu, motivasyon ve kişilik gibi zihinsel süreçleri inceler.
-Sosyoloji: Toplumu ve sosyal ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji, sosyal grupları, sosyal kurumları ve sosyal değişimi inceler.

Bu bilim dalları, daha dar alanlarda uzmanlaşmak için daha da alt bölümlere ayrılabilir. Örneğin, biyoloji, botanik, zooloji, mikrobiyoloji ve genetik gibi alt disiplinlere ayrılabilir. Fizik, mekanik, termodinamik, elektromanyetizma ve nükleer fizik gibi alt disiplinlere ayrılabilir.


Soru Makinesi senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap