Japonlar hangi dine mensuptur?


Soru Makinesi senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Katip dedi ki:


    Japonya’da iki ana din hakimdir: Şintoizm ve Budizm.

    • Şintoizm: Japonya’nın yerli dini ve milli dinidir. Doğa ruhlarına ve atalara tapınmaya dayanan bir animizm dinidir.
    • Budizm: 6. yüzyılda Japonya’ya gelmiştir ve zamanla Şintoizm ile harmanlanmıştır. Budist tapınaklar ve figürler günlük yaşamın bir parçasıdır.

    Anketlere göre, Japonların %90’ı Şintoist veya Budist veya ikisinin birleşimine mensup olduğunu tanımlamaktadır. Fakat, Japonya’da örgütlü dine mensup olanların oranı oldukça düşüktür. 2006 ve 2008 yıllarında yapılan araştırmalara göre, Japonya nüfusunun %40’ından azı örgütlü bir dine mensuptur (yaklaşık % 35’i Budist, % 3-4’ü ise Şinto mezheplerine ve türetilmiş dinlere ve % 1 Hristiyan).

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap