Game of Thrones kimi temsil ediyor?

Anonim olarak soruldu.


Gizli üye senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Gizem dedi ki:

  Game of Thrones’un kimi temsil ettiği karmaşık bir sorudur ve tek bir cevabı yoktur. Dizi kurgusal bir evrende geçse de, birçok hayran ve yorumcu dizi karakterleri, hanedanları ve olayları tarihsel figürlere, toplumsal yapılara ve hatta diğer kurgusal eserlere benzetmiştir.

  Bazı örnekler:

  • Starklar: Genellikle güçlü bir onur ve aile duygusuna sahip Orta Çağ soylularıyla karşılaştırılırlar. Kuzeydeki konumları nedeniyle bazen İskandinav veya Slav kültürleriyle ilişkilendirilirler.
  • Lannisterlar: Bazen kişisel kazanç için nüfuzlarını kullanan zengin ve güçlü ailelerin bir yansıması olarak görülürler. Bazen İngiliz veya Amerikan tarihi figürleriyle karşılaştırılırlar.
  • Targaryenlar: Bazen çökmüş imparatorluklar veya iktidar iddiası olan hanedanlar ile ilişkilendirilirler. Tarihsel imparatorluklar gibi Roma veya Moğollar ile karşılaştırılırlar.
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap