Empirizmin savunduğu görüşler nelerdir?

Empirizmin Savunduğu Görüşler

Empirizm, deneycilik olarak da bilinir ve bilginin kaynağının deneyim olduğunu savunur. Empiristlere göre, doğru bilgiye duyular yoluyla, deneyim yoluyla ulaşılabilir.

Empirizmin savunduğu bazı önemli görüşler:

 1. Bilginin kaynağı deneyimdir.
 2. Duyularımız bize doğru bilgi verebilir.
 3. Akıl, deneyimden elde edilen bilgileri işlememize ve anlamlandırmamıza yardımcı olur.
 4. Doğru bilgiye ulaşmak için gözlem ve deney yapmak önemlidir.
 5. Tümevarımsal mantık: Tekil gözlemlerden genel sonuçlar çıkarmak mümkündür.
 6. Doğuştan gelen bilgi yoktur. Zihin, doğumda boş bir levhadır (tabula rasa).
 7. Bilim, deney ve gözleme dayalı bir yöntemdir.

Empirizmin bazı önemli savunucuları:

John Locke: Zihin boş bir levhadır (tabula rasa) savını savunmuştur.

David Hume: Tüm bilginin kaynağının duyusal deneyim olduğunu ve tümevarımsal mantık olmadığını savunmuştur.

John Stuart Mill: Faydacılık akımının kurucusu ve ampirizmin önemli savunucularından biridir.

Empirizmin bazı önemli örnekleri:

 1. Bilimsel yöntem: Gözlem ve deney, bilimsel yöntemin temelini oluşturur.
 2. Tıp bilimi: Tıp bilimi, deney ve gözleme dayalı bir bilim dalıdır.
 3. Psikoloji: Psikoloji bilimi, deney ve gözlem yoluyla insan davranışlarını inceler.

Empirizmin bazı eleştirileri:

 1. Duyularımız her zaman doğru bilgi vermeyebilir.
 2. Deney ve gözlem her zaman mümkün olmayabilir.
 3. Akıl, deneyimden elde edilen bilgileri işlememize ve anlamlandırmamıza yardımcı olur.
 4. Doğru bilgiye ulaşmak için sadece deney ve gözlem yeterli olmayabilir.

Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Kaede dedi ki:

  Empirizm, bilginin kaynağının deneyim ve gözlem olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Bu akımın savunucuları, bilginin doğuştan olmadığını, sonradan deneyim yoluyla edinildiğini savunur. Empirizmin temel görüşleri şunlardır:

  1. Bilginin kaynağı deneyimdir. Empirizme göre, tüm bilgilerimiz deneyimden gelir. Doğuştan gelen bilgi diye bir şey yoktur. Tüm bilgilerimiz, duyularımız aracılığıyla algıladığımız deneyimlerimizden oluşur.

  2. Akıl, boş bir levhadır (tabula rasa). John Locke tarafından ortaya atılan bu görüşe göre, insan zihni doğduğunda boş bir levhadır. Zihnimizdeki tüm bilgiler, sonradan deneyim yoluyla yazılır.

  3. Gözlem ve deney önemlidir. Empirizme göre, bilgi edinmenin en güvenilir yolu gözlem ve deneydir. Doğru bilgiye ulaşmak için, duyularımız aracılığıyla dünyayı gözlemlememiz ve deneyler yapmamız gerekir.

  4. Tümevarım geçerli bir bilgi edinme yöntemidir. Tümevarım, özel gözlemlerden genel sonuçlar çıkarma yöntemidir. Empirizme göre, tümevarım yoluyla doğru bilgiye ulaşmak mümkündür.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap