Cumhuriyet rejiminde egemenlik neye aittir?

Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Bu, milletin kendi kaderini tayin etme ve kendi yönetim şeklini seçme hakkı olduğu anlamına gelir. Millet, bu egemenliği seçtiği temsilciler aracılığıyla kullanır.

Cumhuriyet rejiminde egemenlik milletin olmasının bazı önemli sonuçları şunlardır:

Halk iradesi: Cumhuriyet rejiminin temelini halk iradesi oluşturur. Halk, seçimler aracılığıyla kendi temsilcilerini seçer ve bu temsilciler aracılığıyla yönetime katılır.

Güçler ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı organları birbirinden bağımsızdır. Bu sayede, tek bir kişinin veya bir grup kişinin tüm gücü ele geçirmesi engellenir.

Hukukun üstünlüğü: Herkes kanun önünde eşittir ve kanunların üstünde hiçbir güç yoktur.

Temel hak ve özgürlükler: Vatandaşların temel hak ve özgürlükleri anayasa ile güvence altına alınmıştır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap