Baş başa nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre “baş başa” kelimesi ayrı yazılır. Bu nedenle, doğru yazım şekli “baş başa”dır. “Başbaşa” şeklinde yazılması yanlıştır.

“Baş başa” kelimesi, “baş” ve “baş” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu kelimenin ayrı yazılması, dil bilgisi kurallarına göre ikilemelerin tamamının ayrı yazılmasından kaynaklanmaktadır.

İkilemeler, aynı veya benzer anlamlı kelimelerin art arda tekrar edilmesiyle oluşturulan sözcük gruplarıdır. İkilemeler, genellikle bir kavramı daha güçlü bir şekilde ifade etmek için kullanılır.

“Baş başa” kelimesi de, iki kişinin birlikte, yalnız başına olduğu durumu ifade etmek için kullanılan bir ikilemedir. Bu nedenle, ayrı yazılmalıdır.

Örnek cümleler:

Baş başa uzun bir yürüyüşe çıktılar.
Baş başa bir yemek yediler.
Baş başa bir sır paylaşıyorlardı.
“Baş başa” kelimesinin ayrı yazılmasının bazı örnekleri şunlardır:

Baş başa bir karar vermek zorundaydık.
Baş başa bir macera yaşamak istediler.
Baş başa bir dünya kurdular.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle