Yunanistan kaç yıllık devlet?

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı tarih 1832’dir. Bu nedenle, 2023 yılı itibarıyla Yunanistan 191 yıllık bir devlettir.

Ancak, Yunan topraklarında Antik Yunan uygarlığı gibi birçok eski uygarlık hüküm sürmüştür. Antik Yunan uygarlığı MÖ 8. yüzyıldan MÖ 146’ya kadar varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle, Yunan topraklarında uygarlık tarihi 2900 yıldan fazladır.

Yunanistan’ın modern tarihi ise Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanmasıyla başlar. 1821 yılında başlayan Yunan İsyanı, 1832’de Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanmıştır. Bağımsızlığın ardından Yunanistan, krallık ve cumhuriyet olmak üzere farklı yönetim biçimleri deneyimlemiştir.

Yunanistan’ın tarihi boyunca birçok önemli olay yaşanmıştır. Bu olaylardan bazıları şunlardır:

Antik Yunan uygarlığı: Felsefe, demokrasi, bilim ve sanat alanlarında önemli katkılar sağlamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği: Yaklaşık 400 yıl sürmüştür.

Yunan İsyanı: Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı: Yunanistan Alman işgali altında kalmıştır.

Yunan İç Savaşı: Komünistler ve monarşistler arasında yaşanmıştır.

Yunanistan hangi savaşta bağımsız oldu?

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazandığı savaş Yunan Bağımsızlık Savaşı (1821-1832) olarak bilinir. Bu savaşta Yunanlar, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmış ve bağımsızlıklarını kazanmışlardır.

Savaşın başlangıcı 1821 yılında, Mora Yarımadası’nda başlayan bir isyanla olmuştur. İsyan kısa sürede tüm Yunanistan’a yayılmış ve Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir savaşa dönüşmüştür. Savaş boyunca Yunanlar, Avrupa’dan gelen gönüllülerin de desteğiyle Osmanlı ordusuna karşı birçok zafer kazanmışlardır.

1827 yılında Navarin Savaşı’nda Osmanlı, Mısır ve Fransız donanmalarının yenilmesi, Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Savaşın sonunda 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu, Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır.

Yunan Bağımsızlık Savaşı, Yunanistan tarihi için çok önemli bir olaydır. Bu savaş, Yunanların Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlıklarını kazanmalarını ve kendi ulus devletlerini kurmalarını sağlamıştır.

Savaşın önemli figürleri arasında Aleksandros Ypsilantis, Theodoros Kolokotronis, Georgios Karaiskakis, Konstantinos Kanaris ve Lord Byron gibi isimler yer almaktadır.

Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın sonuçları şunlardır:

Yunanistan’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanması

Yunan ulus devletinin kurulması

Avrupa’da milliyetçilik akımının güçlenmesi

Yunanistan ne kadar eski?

Modern Yunanistan’ın tarihi:

Modern Yunanistan, 1832 yılında Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını kazanmıştır. Bu nedenle, 2023 yılı itibarıyla 191 yıllık bir devlettir.

Antik Yunan uygarlığı:

Yunan topraklarında Antik Yunan uygarlığı gibi birçok eski uygarlık hüküm sürmüştür. Antik Yunan uygarlığı MÖ 8. yüzyıldan MÖ 146’ya kadar varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle, Yunan topraklarında uygarlık tarihi 2900 yıldan fazladır.

Yunan kültürü ve dili:

Yunan kültürü ve dili, Antik Yunan uygarlığından günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle, Yunan kültürü ve dilinin tarihi 3000 yıldan fazladır.

Yunan mı önce Roma mı?

Antik Yunan uygarlığı MÖ 8. yüzyıldan MÖ 146’ya kadar varlığını sürdürmüştür. Roma uygarlığı ise MÖ 7. yüzyıldan MS 476’ya kadar varlığını sürdürmüştür.

Bu nedenle, Yunan uygarlığı Roma uygarlığından yaklaşık 600 yıl önce var olmuştur.

Selaniki Yunanistana kim verdi?

Selanik’in Yunanistan’a devri, I. Balkan Savaşı’nın (1912-1913) ardından imzalanan Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913) ile gerçekleşti. Bu antlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu, Selanik ve çevresini Yunanistan’a bırakmayı kabul etti.

Selanik’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan Yunanistan’a devrinin arka planında bir dizi faktör rol oynadı:

I. Balkan Savaşı: Osmanlı İmparatorluğu, I. Balkan Savaşı’nda Balkan devletlerine karşı yenildi ve Selanik de dahil olmak üzere birçok toprak kaybetti.

Büyük Devletlerin Politikaları: Büyük Devletler (Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya), Balkanlar’da güç dengesini kendi çıkarlarına göre yeniden kurmak istiyorlardı. Bu nedenle, Selanik’in Yunanistan’a devredilmesini desteklediler.

Yunan Milliyetçiliği: Yunan milliyetçileri, Selanik’in tarihi ve kültürel açıdan Yunan topraklarının bir parçası olduğunu savunuyorlardı. Bu nedenle, Selanik’in Yunanistan’a devredilmesini talep ettiler.

Selanik’in Yunanistan’a devri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki hakimiyetinin sona ermesi ve Yunanistan’ın bölgesel bir güç olarak yükselmesi anlamına geliyordu.

Selanik’in devri, şehrin nüfusunda da önemli değişikliklere yol açtı. Osmanlı döneminde Selanik’te önemli bir Türk ve Yahudi nüfusu vardı. Yunanistan’a devredildikten sonra, bu nüfusun büyük bir kısmı şehri terk etti.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Nasty dedi ki:

    Yunanistan’ın bağımsızlık tarihi 1821 olarak da kabul edilebilir. Bu durumda, 2023 yılı itibarıyla 202 yıllık bir devlet denebilir.

    1821’de kurulan Yunanistan Krallığı’nın sınırları günümüz Yunanistan’ın sınırlarından oldukça farklıdır. Bu nedenle, 1832’yi modern Yunanistan’ın kuruluş tarihi olarak kabul etmek daha doğrudur.

    Antik Yunan, MÖ 8. yüzyıldan MÖ 146’ya kadar varlığını sürdüren bir uygarlık ve devletler topluluğuydu.

    Bizans İmparatorluğu, MS 395’ten 1453’e kadar varlığını sürdüren bir imparatorluk ve Yunan kültürünün önemli bir taşıyıcısıydı.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap