Yugoslavya Hangi millet?

Yugoslavya, tek bir milletten oluşmuyordu. Güney Slavlar olarak bilinen birden fazla etnik gruptan oluşuyordu. Bu gruplar şunlardır:

  • Sırplar
  • Hırvatlar
  • Slovenler
  • Boşnaklar
  • Makedonlar
  • Karadağlılar

Bunlara ek olarak, Arnavutlar, Macarlar, Romlar ve Türkler gibi azınlık gruplar da Yugoslavya’da yaşıyordu.

Yugoslavya’nın kuruluşunda, bu farklı etnik grupların bir araya gelerek ortak bir devlet oluşturma fikri vardı. Bu fikir, Josip Broz Tito liderliğindeki komünist parti tarafından savunuldu.

Yugoslavya’da farklı etnik grupların eşit haklara sahip olduğu bir sistem kurulmaya çalışıldı. Ancak, etnik gerginlikler zaman zaman ortaya çıktı.

1990’larda Yugoslavya’nın dağılmasında da etnik gerginlikler önemli bir rol oynadı. Her etnik grup kendi bağımsız devletini kurmak istedi.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap