WordPress ile bazı özellikleri eklentisiz kullanma serisine ait konular ciddi anlamda arttı gibi.  Neredeyse her biri için farklı farklı eklenti kurmak zorunda olduğunuz çoğu özelliği, function.php dosyasına bir kod satırı ekleyerek de kullanabiliyorsunuz. Özellikle son zamanlarda eklentilerden kaçınmak için yaptığım araştırmalar ile edindiğim ve kendim de kullandığım kodları da burada sizlerle paylaşmaya çalışıyorum.  Her eklentinin ayrıca siteyi yavaşlattığını bilmeyen yoktur. Sırf sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımları doğru görünmesi için kullanılan Open Graph metalar için de eklenti kullanırsak kapıya kilit vurup gidelim.

Eklenti kullanmadan  head /head etiketleri arasına Open Graph etiketleri eklemek için altta bulunan kodu function.php dosyanızda uygun bir yere eklemeniz yeterli olacaktır.

/**
 * Open Graph Etiketleri kodlarının arasına ekleme
 */
function meta_og() {
  global $post;

  if ( is_single() ) {
    if( has_post_thumbnail( $post->ID ) ) {
      $img_src = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $post->ID ), 'thumbnail' );
    } 
    $excerpt = strip_tags( $post->post_content );
    $excerpt_more = '';
    if ( strlen($excerpt ) > 155) {
      $excerpt = substr( $excerpt,0,155 );
      $excerpt_more = ' ...';
    }
    $excerpt = str_replace( '"', '', $excerpt );
    $excerpt = str_replace( "'", '', $excerpt );
    $excerptwords = preg_split( '/[ nrt ]+/', $excerpt, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY );
    array_pop( $excerptwords );
    $excerpt = implode( ' ', $excerptwords ) . $excerpt_more;
    ?>
<meta name="author" content="Mintik">
<meta name="description" content="<?php echo $excerpt; ?>">
<meta property="og:title" content="<?php echo the_title(); ?>">
<meta property="og:description" content="<?php echo $excerpt; ?>">
<meta property="og:type" content="article">
<meta property="og:url" content="<?php echo the_permalink(); ?>">
<meta property="og:site_name" content="Mintik.com">
<meta property="og:image" content="<?php echo $img_src[ 0 ]; ?>">
<?php
  } else {
    return;
  }
}
add_action('wp_head', 'meta_og', 5);

Ali senin düşüncelerini merak ediyor.Bir yorum yaz