Türkiye’deki Arnavutlar nereden geldi?

Türkiye’deki Arnavutlar, farklı dönemlerde ve farklı sebeplerden dolayı göç eden Arnavut topluluklarından oluşmaktadır.

Ana göç dalgaları şunlardır:

  1. 14. yüzyıl: Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’ı fethi ile birlikte Arnavutlar da Osmanlı tebaası altına girdiler. Bu dönemde birçok Arnavut, Osmanlı topraklarına göç etti ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleşti.
  2. 18. yüzyıl: Avusturya-Osmanlı savaşları sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşlar ve Osmanlı’nın bölgedeki hakimiyetinin zayıflaması Arnavutları göçe teşvik etmiştir.
  3. 19. yüzyıl: Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşların yıkıcı etkileri ve Arnavutluk’taki siyasi belirsizlikler Arnavutları göçe zorlamıştır.
  4. 1990’lar: Yugoslavya’nın dağılması ve Kosova Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşın en büyük acısını çeken Kosovalı Arnavutlar, etnik temizlik ve soykırım tehdidiyle Türkiye’ye sığınmışlardır.

Göç eden Arnavutlar Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleşmişlerdir. En yoğun göç alan iller arasında İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli yer almaktadır.

Arnavutlar, Türkiye’ye göç ettikten sonra Türk toplumuna uyum sağlamışlardır. Türkçe’yi öğrenmiş, Türk kültürüyle kaynaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşlardır.

Günümüzde Türkiye’de 500 bin ila 2 milyon arasında Arnavut yaşadığı tahmin edilmektedir. Arnavutlar, Türk toplumunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadırlar.

Arnavutların Türkiye’deki varlığı, Osmanlı İmparatorluğu’na kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Arnavutlar, Türk toplumuna önemli katkılarda bulunmuş ve Türkiye’nin kültürel ve etnik zenginliğini oluşturan unsurlardan biri haline gelmişlerdir.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap