SQL de Declare ne demek?

SQL’de DECLARE ifadesi, bir değişkenin tanımlandığı veya bildirildiği anahtar kelimedir. Bu ifade, bir SQL betiği, saklı yordam veya işlev içinde kullanılan değişkenlerin tanımlanmasını sağlar. Değişkenler, geçici bir değer veya sonuç saklamak için kullanılır ve daha sonra bu değerler sorgu veya işlemde kullanılabilir.

DECLARE ifadesinin genel sözdizimi şu şekildedir:

DECLARE @variable_name data_type [ = initial_value ];

@variable_name: Tanımlanacak değişkenin adıdır. Değişken adları @ işareti ile başlar.
data_type: Değişkenin veri türünü belirtir. Örneğin, INT, VARCHAR, DATETIME gibi.
initial_value (isteğe bağlı): Değişkenin başlangıç değerini belirtir. Bu kısmı atlamak istiyorsanız, değişkenin varsayılan değerini atar.
Örneğin, aşağıdaki SQL ifadesi, bir @count değişkeninin tanımlandığını ve başlangıç değerinin 0 olduğunu göstermektedir:

DECLARE @count INT = 0;

Bu ifade, @count adında bir tamsayı değişkeni tanımlar ve başlangıç değerini 0 olarak atar. Bu değişken daha sonra SQL betiği veya saklı yordamlar içinde kullanılabilir.

DECLARE ifadesi, değişkenlerin tanımlanması ve değerlerinin atanması için kullanılır ve genellikle saklı yordamlar, işlevler veya SQL betiklerinde kullanılır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap