Sıcaklık ölçü birimi nedir?

Sıcaklık, bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan birimlere sıcaklık birimi denir.

En yaygın kullanılan sıcaklık birimleri şunlardır:

Celsius (°C): Celsius ölçeği, suyun donma noktasının 0°C ve kaynama noktasının 100°C olduğu bir ölçektir. Celsius ölçeği, günlük kullanımda en yaygın kullanılan sıcaklık birimidir.

Fahrenheit (°F): Fahrenheit ölçeği, suyun donma noktasının 32°F ve kaynama noktasının 212°F olduğu bir ölçektir. Fahrenheit ölçeği, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kelvin (K): Kelvin ölçeği, mutlak sıfırın 0K olduğu bir ölçektir. Mutlak sıfır, maddenin moleküllerinin hareketinin tamamen durduğu sıcaklıktır. Kelvin ölçeği, bilimde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Reaumur (°R): Reaumur ölçeği, suyun donma noktasının 0°R ve kaynama noktasının 80°R olduğu bir ölçektir. Reaumur ölçeği, geçmişte yaygın olarak kullanılmaktaydı, ancak günümüzde artık kullanılmamaktadır.

Rankine (°R): Rankine ölçeği, mutlak sıfırın 0°R olduğu bir ölçektir. Rankine ölçeği, Fahrenheit ölçeğine benzer, ancak Fahrenheit ölçeğinden 459,67° daha yüksektir. Rankine ölçeği, bilimde nadiren kullanılmaktadır.

Sıcaklık birimleri arasındaki dönüşümler, aşağıdaki formüller kullanılarak yapılabilir:

°C = (°F – 32) / 1,8
°F = (°C * 1,8) + 32
K = °C + 273,15
°R = °F + 459,67


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Chimera dedi ki:

    Celsius (°C),  Fahrenheit (°F),  Kelvin (K), Reaumur (°R), Rankine (°R)

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap