Rusya’nın eski adı nedir?

Rusya’nın tarihi boyunca farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır. En yaygın kullanılan eski isimleri şunlardır:

1. Rus’ (9. yüzyıl – 1547): Bu isim, Doğu Slavları’nın kurduğu ilk devlete verilen isimdir. Kiev Rus’ olarak da bilinir.

2. Rusya Çarlığı (1547 – 1721): Korkunç İvan’ın Çar unvanı almasıyla Rusya Çarlığı kurulmuştur. Bu dönemde ülke “Rus Çarlığı” veya “Moskova Çarlığı” olarak anılmıştır.

3. Rus İmparatorluğu (1721 – 1917): I. Petro’nun kendini İmparator ilan etmesiyle Rusya Çarlığı, Rus İmparatorluğu’na dönüşmüştür. Bu dönemde ülke “Rus İmparatorluğu” veya “Büyük Rusya” olarak anılmıştır.

4. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (1917 – 1991): Bolşevik Devrimi’nden sonra Rusya Çarlığı yıkılmış ve yerine Sovyet rejimi kurulmuştur. Bu dönemde ülke “Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti” veya “RSFSR” olarak anılmıştır.

5. Rusya Federasyonu (1991 – günümüz): Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiş ve “Rusya Federasyonu” adını almıştır.

Bunların dışında, Rusya’nın tarihi boyunca farklı bölgelerde farklı isimlerle anılmış olabileceğini de belirtmek gerekir. Örneğin, Kırım Hanlığı döneminde Kırım’a “Rus Kırım” veya “Tavrida” da denilmiştir.

Rusya kaç tane şehir var?

Genel kabul görmüş tanıma göre Rusya’da 1.117 şehir var. Bu sayı, nüfusu 12.000’den fazla olan ve kentsel statüye sahip yerleşim yerlerini kapsar.

Daha geniş bir tanım kullanılırsa, nüfusu 50.000’den fazla olan kasabalar da şehir olarak kabul edilebilir. Bu durumda Rusya’daki şehirlerin sayısı 1.183’e çıkar.

Bazı kaynaklarda, nüfusu 25.000’den fazla olan yerleşim yerleri de şehir olarak kabul edilir. Bu durumda şehirlerin sayısı 1.256’ya yükselir.

Dolayısıyla, Rusya’da kaç tane şehir olduğunu kesin olarak söylemek zordur. Kullanılan tanıma göre şehirlerin sayısı 1.117 ile 1.256 arasında değişir.

Şehirlerin dağılımı da oldukça dengesizdir. Nüfusun büyük bir kısmı Avrupa Rusyası’ndaki şehirlerde yaşamaktadır. Sibirya ve Uzak Doğu’da ise şehirler daha az yaygındır.

Rusya’daki en büyük şehirler Moskova, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Yekaterinburg ve Nijni Novgorod’dur.

Rusya kaç eyalet var?

Rusya, federal bir cumhuriyet olarak 85 federal bölüme ayrılır. Bu 85 federal bölümü 6 farklı kategoriye ayırabiliriz:

1. Cumhuriyetler (21): Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan, Yakutistan gibi özerk cumhuriyetler.

2. Kraylar (9): Altay Krayı, Habarovsk Krayı, Kamçatka Krayı gibi geniş ve az nüfuslu bölgeler.

3. Oblastlar (46): Moskova Oblastı, Leningrad Oblastı, Sverdlovsk Oblastı gibi en yaygın federal bölme tipi.

4. Federal Şehirler (2): Moskova ve Sankt-Peterburg.

5. Özerk Oblastlar (1): Yahudi Özerk Oblastı.

6. Özerk Okruglar (4): Nenets Özerk Okrugu, Hanty-Mansiysk Özerk Okrugu, Yamalo-Nenets Özerk Okrugu, Çukotka Özerk Okrugu.

Eyalet terimi Rusya’da resmi olarak kullanılmasa da, kray ve oblast terimleri İngilizce’de “province” olarak çevrilebilir. Bu nedenle, Rusya’da 9 kray ve 46 oblast olduğu için, toplam 55 eyalet olduğunu söylemek mümkündür.

Ancak, cumhuriyetler, federal şehirler, özerk oblastlar ve özerk okruglar da eyalet olarak kabul edilebilir. Bu durumda, Rusya’da toplam 85 eyalet olduğunu söyleyebiliriz.

Rusyada kaç tane ülke var?

Rusya, tek bir ülkedir ve içinde birden fazla ülke barındırmaz.

85 federal bölüme ayrılmış bir federasyondur. Bu federal bölümlerin her birinin kendi anayasası, yasama organı ve yürütme organı vardır.

Ancak, bu federal bölümler egemen devletler değildir. Rusya’nın bir parçasıdırlar ve merkezi hükümete bağlıdırlar.

Bazı insanlar, Rusya’daki bazı federal bölgeleri, Tataristan veya Çeçenistan gibi, özerk cumhuriyetler olmasından dolayı ayrı ülkeler olarak görebilirler.

Ancak, bu özerk cumhuriyetler de Rusya’nın bir parçasıdır ve egemen devlet statüsüne sahip değillerdir.

Kısacası, Rusya tek bir ülkedir ve içinde birden fazla ülke barındırmaz.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap